Skötsel & underhåll av trädgård

Vi tar hand om såväl rabatter som gräsmattor.
Detta är en av klipparna vi använder oss av.
Fru Moa ute och klipper gräs.